top of page
Jansen Banner.png

PERDRY

Eienskappe wat jy nodig gaan hê om suksesvol te kan wees in perdry:

 

Die twaalf eienskappe en vaardighede wat 'n goeie ruiter nodig het, is geduld, volharding, empatie,  'n honger na kennis en 'n begeerte vir selfverbetering. Jy moet ook weet wanneer om te laat gaan, die vermoë hê om logies te kan dink, doeltreffend te funksioneer, 'n hoë weerstand teen stres ontwikkel, die vermoë hê om talent raak te sien en laastens is vasberadenheid en nederigheid 'n vereiste.

Hierdie eienskappe sal jou in staat stel om jou vermoëns optimaal te benut. Jy sal ook leer om in  harmonie met jou perd te funksioneer.

E.G. Jansen ondersteun nie net perdry as 'n sport nie, maar ook elkeen van die eienskappe wat nodig is om hierdie sport suksesvol te kan beoefen.  

Organiseerder- PERDRY

Mev. E. Aucamp

Please reload

bottom of page