JOU KEUSE VIR AKADEMIESE UITNEMENDHEID!

 

Kom sluit aan by die skool waar akademie no.1 is.

Sukses

Sukses is iets wat jy self behaal. Dit beteken werk wanneer almal rus, om aan te hou en uit te hou en altyd te streef na beter. Jansen bied onbeperkte geleenthede en deur toewyding, harde werk en 'n verantwoordelikheidsin kan elkeen hom of haar bekwaam vir die beroepslewe en terselfdetyd hulle lewenskennis verbreed. Wie ookal jy is, sukses is binne jou bereik. Die regte pad na jou toekoms loop deur die Hoërskool Dr. E.G. Jansen.

Prestasies

Die hoogste premie word op akademiese uitnemendheid geplaas. Ons poog om leerlinge se individuele vakkombinasie te akkommodeer en streef doelgerig na die optimale akademiese prestasie van elke leerling. Sodoende kan elke leerder:

  • ‘n positiewe selfbeeld ontwikkel

  • kreatief en krities leer dink

  • probleme identifiseer en oplos

  • effektief leer kommunikeer

  • leierskaps- en entrepreneurskapvaardighede aanleer; en

  • volledig menswees.

Vinnige vakfeite:

Ingenieursgrafika en Ontwerp (IGO) bestaan uit 2 afdelings, naamlik meganiese tekeninge en siviele tekeninge. Meganiese tekeninge fokus op masjienerie en siviele tekeninge op huisplanne.

Rekeningkunde (REK) hou verband met boekstawing van transaksies. Leerlinge ontwikkel karaktereienskappe soos deeglikheid, akkuraatheid, netheid en redenasievermoë.

Natuurwetenskap bestaan uit Lewenswetenskappe en Fisiese Wetenskappe. Lewenswetenskappe is die studie van alles wat lewe. Fisika is die studie van deeltjies se beweging en hul kragte. Chemie is die studie van materie en die interaksie daarvan met energie.

 

Tegnologie voorsien die leerder van sekere ontwikkelingsgeleenthede om kreatiewe, innoverende probleemoplossers te word en in 'n groep saam te werk.

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe (EBW) is die studie van kommersiële vakke soos Ekonomie, Besigheidstudies en Rekeningkunde. EBW poog om senior fase leerders 'n goeie algemene insig van die kommersiële studieveld te gee.

 

Besigheidstudies behels die kennis, vaardighede, waardes en verhoudings wat belangrik is vir produktiewe, verantwoordelike en etiese deelname in die formele en informele ekonomiese besigheidsektore.

 

Ekonomie is 'n sosiale wetenskap wat mense se daaglikse keuses bestudeer en hoe om hulle onbeperkte ekonomiese behoeftes en begeertes te bevredig. 

Wiskunde bestaan uit Algebraïese Manupilasies, Driehoeksmeting, Analitiese en Euklidiese Meetkunde, Waarskynlikheid en Datahantering

Wiskunde Geletterdheid behels die praktiese toepassings en berekeninge wat nodig is vir alledaagse gebruik, byvoorbeeld selfoonrekeninge, elektrisiteitsrekeninge, reisprogramme en finansiële berekeninge.

Ons hotelskool bied meer as net bak en brou...

Ons vier elke jaar Moldag met 'n oggendbraai.

Biologie-eksperiment of slagting?

WISKUNDE HERSIENING WhatsApp Groepe

Kliek op die volgende skakel om ingesluit te word by die hersieningsgroep op WhatsApp.

Gr. 8-wiskunde:

https://chat.whatsapp.com/Ka3BWlWpXYI5hApTpaSMMS

Gr. 9-wiskunde:

https://chat.whatsapp.com/CAc3yxa3eW7J7BOB5Lo5RN

Gr. 10-wiskunde:

https://chat.whatsapp.com/KqCol2OGp8QBpkMfKtKT1J

Gr. 11-wiskunde:

https://chat.whatsapp.com/BEpWbt4I7N89C8ZjR2ytKV​

Gr. 12-wiskunde:

https://chat.whatsapp.com/Ds6rWkO4pV04mq1zKo34Xg

Akakdemiese nuus:

Tel: 011 826 1538/9

Faks: 011 826 4015
 

E-pos: epos@egjansen.co.za
 

POSADRES

 

Posbus 25454

Oosrand

1462

FISIESE ADRES

 

Rietfonteinweg
Boksburg
1459

 

GPS Koördinate


S 26’11’24.0″ E028’14’23.3″

© 2017 deur Hoërskool Dr. E.G. Jansen. Webbladsy deur welikeit.