• Dr. E.G. Jansen

Geagte ouers en leerders

Wees asb. rustig in hierdie tye. Onthou asb. dat die Onderwysdepartement die skoolkwartale gaan aanpas. Die Junie-vakansie begin in hierdie stadium later en is korter en die September-vakansie is gaan ook verkort word. Hulle plan is dat geen werk sodoende verlore sal gaan nie. Soos ons almal, is die Departement egter ook onderhewig aan die buitengewone maatreëls wat noodgedwonge deur die Regering ingestel is. Die Departement en skole kan maar net daarvolgens beplan.


Gebruik gerus beskikbare platforms. Wees egter bewus dat alle skole aan die Departement se besluite t.o.v. aangepaste sillabusse sal moet gehoor gee en dat die oorgrote meerderheid skole noodgedwonge ‘n ‘wag-en-sien’-strategie moet volg. Werk wat nou op platforms beskikbaar is, gaan moontlik nie in aangepaste jaarprogramme ingesluit word nie. Om bloot werk deur te gee, waarborg ook nie dat alle leerders dit kan of gaan doen nie. Nie almal het bv. internet-toegang nie. Waar werk gegee kan word, sal die onderwysers dit doen of doen hulle dit reeds. Skole en onderwysers is ongelukkig net so in die donker soos julle, wat beplanning uiters moeilik tot onmoontlik maak. Wees gerus dat planne beraam sal word wanneer daar meer klaarheid is.