• Dr. E.G. Jansen

J.A.C. landloop kamp 'n fees!


Die kamp was gehou by Elandskloof in Dullstroom vananf 23 Junie tot en met 28 Junie. "Not for the faint hearted"