top of page

2019 GRAAD 8-INLIGTINGSAAND


Voornemende ouers en graad 8's van 2019.

'n Graad 8-leerder se eerste tree tot die hoërskool is ‘n groot gebeurtenis. Hoërskool het weer ander uitdagings as die laerskool en daarom glo Hoërskool Dr. E.G. Jansen in 'n inligtingsaand.

'n Ingeligte leerling is ook 'n gelukkige leerling...

Ons hou 'n inligtingsaand op 16 Oktober 2018 om 19:00 in die skoolsaal van Hoërskool Dr. E.G. Jansen. Tydens hierdie geleentheid word al die aspekte aangaande ‘n leerder se graad 8-jaar bespreek.

Alles en nog wat oor 2019...Sien jou daar!

Jansengroete.

0 comments
bottom of page