top of page

Graad 8 aanlynregistrasies sluit 28 Mei 2018.


Onthou asseblief:

U moet binne SEWE (7) werksdae, nadat u aanlyn aansoek gedoen het Hoërskool Dr. E.G. Jansen se inskrywingsvorm (beskikbaar by die kantoor) saam met die volgende dokumente by die skool inhandig:

ID van ouer(s); Geboortesertifikaat van leerder; Bewys van adres (werk/woon waarop u aansoek gedoen het); en die Nuutste rapport.

Die aansoeke sal slegs as volledig beskou en gefinaliseer word na ontvangs van al die vereiste dokumentasie.

Jansengroete

0 comments
bottom of page