ALGEMENE INLIGTING TYDENS COVID-19 2021

Omsend brief 1 2021

Ons is baie dankbaar dat ons al ons leerders vanaf 15 Februarie 2021 weer by die skool kan verwelkom.

Ons is steeds onderhewig aan die COVID-19 regulasies.

Lees asb die volgende inligting vir die terug keer van ons leerders. Dankie vir u ondersteuning.