OMSENDBRIEF COVID-19 TERUGKEER NA SKOOL

Geagte ouers

 
SKOOLPRAKTYK TYDENS DIE PANDEMIE

 

Dit is noodsaaklik dat sekere volhoubare maatreëls in plek gestel word met die skool wat weer binnekort stelselmatig heropen en vir Gr. 12-leerders op 15 Februarie 2021. Hierdie noodsaaklike maatreëls is om te verseker dat die gemeenskap en leerders veilig bly en die skooljaar sonder enige verdere onderbrekings voltooi kan word.

 
Riglyne

Die volgende riglyne kan help om die COVID-19-verspreiding effektief te bekamp:

 • Bly tuis as jy siek is;  

 • Nies en hoes in jou elmboog;

 • Was jou hande gereeld en deeglik;

 • Maak oppervlaktes gereeld skoon;

 • Vermy enige fisieke kontak met ander mense; en

 • Dra altyd ‘n masker.

Hoë-risiko individue

 

Hoë-risiko persone het:

 

 • Bestaande mediese toestande soos bv. diabetes;

 • Bestaande respiratoriese toestande soos bv. asma;

 • Hoë bloeddruk;

 • Hartsiektes;  

 • Kanker; of

 • Ander immuniteitsverswakkende toestande.

 

Sodanige persone moet nie met ander in kontak kom nie.  Indien u kind aan een van die bogenoemde toestande ly, kontak asseblief die skool sodat alternatiewe reëlings getref kan word u kind steeds van kwaliteitonderrig voorsien kan word.

Gesigmaskers

 

Die dra van maskers in die openbaar is vanaf 1 Mei 2020 verpligtend en daarom het die skoolbestuur en beheerliggaam ‘n wetlike verpligting om toe te sien dat die hele skool beveilig en alle prosedures nougeset en verantwoordelik bestuur word.  Die skool moet kan bepaal dat maskers wat die leerders dra, aan voorskrifte voldoen. 

 

Beveiliging

 

 • Die skool sal gereeld handewas met water en seep of ‘n handontsmettingsmiddel, aanmoedig;   

 • Personeel en leerders is self  verantwoordelik wees vir die gereelde ontsmetting van hulle persoonlike ruimte;

 • Geen groot byeenkomste soos saalopeninge, sportbyeenkomste, ens. sal by die skool plaasvind nie;

 • Sosiale afstand sal gehandhaaf word en fisieke kontak (handdruk of drukkies) sal nie toegelaat word nie;

 • Die skool (veral hoë-risiko-oppervlaktes soos trapreëlings, deurhandvatsels en die ablusiegeriewe)sal gereeld ontsmet word; 

 • ‘n 1,5 meter-afstand sal in klasse tussen leerders onderling en leerders en die personeel gehandhaaf word;

 • Stigmatisering sal deur deeglike inligtingsessies aangespreek word;

 • Alle personeel en leerders se temperatuur sal soggens by die ingange gemoniteer word.

 • Toegang tot die skoolgebou sal slegs verkry word deur die hekkie by die administratiewe gebou;

 • Geen ouers sal op die terrein toegelaat word sonder ‘n afspraak en ‘n masker nie;

 • Tydens die infasering van graad 12-leerders, in nuwe groepe ingedeel word;

 • Leerders wissel nie, die personeel sal roteer.  

 • Ekstra tafels sal in die klasse geplaas word om die sosiale afstand te vergemaklik;

 • Skryfbehoeftes mag nie gedeel word nie; en

 • Plakkate sal in die klaskamers en in die gange van die skool aangebring word om almal deurentyd aan goeie praktyke te herinner.

 

Prosedure sou iemand siek wees of word

 • Leerders en personeel wat by die skool siek word of siek by die skool opdaag, sal so gou as moontlik huistoe gestuur word;

 • Siek leerders en personeel sal ge soleer word totdat hulle die skoolterrein kan verlaat; en  

 • Skole kan nie COVID-19-gevalle identifiseer nie.

Kommunikasie
 • Volgens wet is skole verplig om Covid-19-positiewe personeel en/of leerders by die Departement van Gesondheid aan te meld.  Sodanige persone se kontak met ander individue moet opgevolg kan word om sodoende die virus sover moontlik te bekamp;

 • Dit is ouers, personeel en leerders se verantwoordelikheid om navrae so volledig moontlik te beantwoord; en

 • Enige nuwe inligting wat die skool ontvang, sal so spoedig moontlik met die gemeenskap gedeel word.

 

Opleiding

 

Spesifieke gesondheids- en higiëne opleiding sal aan alle personeel en al die leerders van die verskillende grade en geslagte gegee word.

Berading

 

Die skoolsielkundige is beskikbaar vir emosionele ondersteuning ten opsigte van vrese, angs en onsekerhede.

 

Kontrolelys vir die gemeenskap

 

 • Waar werk jy;

 • Met hoeveel mense kom jy in kontak;

 • Hoe gereeld reis jy;

 • Het persone by wie jy bly reeds positief getoets; en

 • Watter simptome (verkoue- of griepsimptome, koors, loopneus, hoes, braking en diarree) word getoon?

 

Kontrolelys vir die skool
 • ‘n Skoonmaakprogram vir personeel en leerders;

 • Gedurige vullisverwydering;

 • Ontsmetting van hoë-risiko-oppervlaktes soos telefone, deurhandvatsels, badkamers, deurrame, trapreëlings, elektroniese toerusting (sleutelborde in sentrums) en meubels (tafels en stoele in klaskamers) sal daagliks geskied;

 • Plakkate oor COVID-19- en goeie higiëniese praktyke sal oral aangebring word; en  

 • ‘n Emosionele- en  akademiese ondersteuningsnetwerk vir siek personeel en leerders sal in plek wees. 

 

Kontrolelys vir leerders

 • Moenie probeer om probleme, vrese of siektes alleen te hanteer nie - vra vrae en meld dit aan.  Moet dit nie geheim hou nie, dit is nie ‘n skande nie;

 • Beskerm jouself en aanvaar verantwoordelikheid vir jou eie gesondheid;

 • Wees 'n voorbeeld vir ander leerders;

 • Die stigmatisering van siek leerders sal nie geduld word nie en sal in terme van die skool se dissiplinêre beleid as ‘n ernstige oortreding hanteer word;

 • Sosialisering op sosiale media moet inspirerend en bemoedigend wees.

 • Alhoewel ontsmettingsmiddels by elke klas beskikbaar sal wees, moet elke leerder ook sy/haar eie botteltjie handontsmettingsmiddel vir persoonlike gebruik hê.  Onthou:  leerders mag nie deel nie!

 

Skoolbywoning

 • Alhoewel ons versoek dat leerders wat enige simptome toon eerder by die huis bly, is dit noodsaaklik dat gesonde leerders skool toe kom; en

 • Gedurende die inperkingstydperk het baie akademiese tyd verlore gegaan.   Leerders moet nie onnodig wegbly nie; en

 • Stel asb. die skool van enige veranderings of reëlings wat getref is in kennis.

Daaglikse ontvangs

 

Nadat leerders by die hek ingekom het, sal hulle ná skandering en regsitrasie voor die kantoorblok na die aantreeblad beweeg en op afgemerkte plekke staan voordat hulle na die klasse verdaag; en  

 

Pouses

 

Spesifieke areas sal per graadgroep geallokeer word om te verseker dat daar genoeg spasie vir almal is om die vereiste sosiale afstand te handhaaf.

 

Snoepie

 

Die snoepie sal pouse oop wees en die leerders sal in ‘n ry langs die gebou staan met minstens 1,5 meter tussen mekaar en hulle beurt afwag.

 

Busvervoer

 

GEEN skoolbusse sal tot die einde van die jaar ry nie.  M.a.w geen busroetes nie.

 
Sou daar ‘n uitbreek wees

 • Daar sal onmiddellik kommunikasie tussen die skool en die ouerhuis wees;

 • Die betrokke partye moet dadelik getoets word;

 • ‘n Volledige lys van mense met wie hy/sy in kontak was, moet verskaf word;

 •  Alle belanghebbendes moet ingelig word;

 • Die skool sal die noodnommers van al die relevante owerhede, hospitale en departemente beskikbaar stel; en

 • Slegs die Departement van Gesondheid het die mag om die skool te sluit indien daar ‘n Covid-19-uitbreek is.

 

Ondersteuningsnetwerk

 • Die Beheerliggaam van Hoërskool Dr. E.G. Jansen;

 • Die Gauteng Departement van Onderwys;

 • Die Nasionale Departement van Gesondheid (012 395 8000); en  

 • The National Institute For Communicable Diseases (NICD:  0800 029 999)

Wanneer kan leerders terugkeer sou hulle positief getoets het?

 • Die ouers moet bewys lewer dat die leerder negatief getoets het; en  

 • Die skoolhoof sal dan die leerder dan weer tot die skool toelaat.

 

Besoekers

 

 • Enigiemand wat die terrein betree, sal aan die voorsorgmaatreëls onderwerp word ten einde die gemeenskap te beskerm;

 • Besoekers se temperatuur sal in die voorportaal gemoniteer word deur aangewese personeel en/of persone van die Departement van Onderwys; en

 • Alle besoekers is verplig om maskers te dra en hulle hande te ontsmet.

 

Die belangrikste manier om die gemeenskap teen die virus te beveilig, is om te verseker dat goeie higiëniese gewoontes gevestig en gehandhaaf word.  Elkeen van ons personeel, ouers en leerders het die verantwoordelikheid om ons gemeenskap te beskerm. U beskerm nie net u kind met u dade nie, maar u beskerm ook elke ander persoon wat deel van die skoolgemeenskap is.  Baie dankie vir u sorgsame samewerking en lojaliteit aan ons skoolgemeenskap.

 

Indien u enige onduidelikheid en/of navrae het, is u welkom om vrae te rig aan die skool per e-pos by sandy@egjansen.co.za of ons te kontak by 011 826-1538/9.

 

 Vriendelike groete.

 

L. F. DE BEER

HOOF