VOORLOPIGE TYE VIR DIE GR 12S

Ma. 1 Junie

08:00-09:00 Ontvangs, skandering en register teken

09:00-10:00 Indeel van leerlinge en die hoof spreek groep toe

10:00-12:00 Sessie 1 (Kombinasie 1)

12:00-13:00 Pouse en ontsmetting van lokale

13:00-15:00 Sessie 2 (Kombinasie 2)

 

Di.2,  Vr. 5 en Wo. 10 Junie  
             

08:00-09:00 Ontvangs, skandering en register teken

09:00-11:10 Sessie 1 (Kombinasie 3 en 10 min. LO vir elke groep)

11:10-12:00 Pouse en ontsmetting van lokale

12:00-14:00 Sessie 2 (Kombinasie 4)

14:00 Skool verdaag

 

Do. 4 en Di. 9 Junie       

08:00-09:00 Ontvangs, skandering en register teken

09:00-11:00 Sessie 1 (Kombinasie 1)

11:00-12:00 Pouse en ontsmetting van lokale

12:00-14:00 Sessie 2 (Kombinasie 2)

14:00 Skool verdaag

 

Wo. 3, Ma. 8 en Do. 11 Junie 

08:00-09:00 Ontvangs, skandering en register teken

09:00-11:00 Sessie 1 (Kombinasie 5)

11:00-12:00 Pouse en sanitering van lokale

12:00-14:00 Sessie 2 (Kombinasie 6)

14:00 Skool verdaag

 

Vr. 12 Junie

Leerlinge verdeel in registerklasverband vir LO