REËLINGS VIR DIE TERUGKEER VAN DIE MATRIEKS

AANKOMS EN VERTREK      

                                              

 • Matrieks moet voor 8-uur, netjies en geklee in hulle wintersdrag, by die skool aanmeld.

 • Slegs die hoofingang in Rietfonteinweg word gebruik.

 • Ouers mag die matrieks slegs in die parkeerarea by die hoofingang op- en aflaai. (“Drop and drive”).

 • Matrieks wat wettige bestuurslisensies het, mag hulle voertuie in die parkeerterrein aangrensend Laerskool Concordia parkeer.

 • Slegs die voetgangerhekkie by die voorste grasperk word as ingang tot die administratiewe- en skoolgebou gebruik.

 • Alle leerders móét ‘n gesigmasker dra.

 • Matrieks beweeg deur die hekkie waar personeel hulle temperatuur meet en hande ontsmet word.

 • Matrieks teken in registerverband in terwyl ‘n personeel toesien dat hulle ‘n 1,5 meter sosiale afstand handhaaf.

 • Sou ‘n leerling se temperatuur te hoog wees, word h/sy na ‘n kwarantynvertrek geneem waar sy/haar temperatuur weer gemeet word.  Indien die leerling se temperatuur steeds te hoog is, sal die ouer gekontak word om die kind te kom haal.

 • Leerders beweeg dan onder toesig na die vierkant waar personeel hulle 1,5 meter uitmekaar sal laat staan.

 • Matrieks sal hier ingedeel word.

 • Die hoof sal dan die matrieks inlig van die reëls en reëlings rondom Covid-19 en hoe die reëls geïmplimenteer sal word.

 • Geen busse sal vir die res van die jaar beskikbaar wees nie.  Ouers moet asseblief self alternatiewe reëlings tref.

 

KLASTYD EN SKOOLDAG

 • Wanneer ‘n leerder in die klas instap, moet hy/sy eers weer hande ontsmet.

 • Indien ‘n leerder ook sy eie handreiniger het, moet hulle voortdurend hulle hande te ontsmet.

 • Leerlinge sal 1,5 meter van mekaar In die klaskamer geplaas word.

 • Terwyl die personeellid klasgee, moet die leerlinge ten alle tye 1,5 meter weg van die personeellid bly.

 • Die personeellid sal aan die einde van die eerste sessie wissel.  Sou ‘n klas moet wissel, sal die banke eers gesaniteer word voordat die volgende leerders inkom.

 • Wanneer pouse aanbreek, sal die personeel die leerlinge ordelik laat verdaag.

 • Die ontsmetting van die leerders se hande sal weer plaasvind voor hul die klas mag binnegaan.

 • Aan die einde van die dag (15:00 op 1 Junie, daarna 14:00) sal die leerlinge verdaag  en onder toesig van die personeel die terrein verlaat.

 • Alle leerlinge moet ná afloop van die tweede onderrigsessie die skoolterrein onmiddelik en ordelik verlaat.

 • Alle lokale sal dan weer deeglik ontsmet word.

 
POUSE

 • Personeel sal tydens pouse sorg dat die 1,5 meter afstand tussen leerders gehandhaaf word en dat hul ten alle tye hul maskers dra.

 • Die snoepie sal oop wees en die personeel sal toesien dat leerlinge buite die snoepie in rye staan, 1,5 meter uitmekaar.

 • Slegs ‘n paar leerlinge sal toegelaat word om op ‘n slag die snoepie binne te gaan.

 • Slegs die ablusieblok by die afdakke sal gebruik word.

 • Personeel sal toesig hou en sorg dat die 1,5 meter- afstand gehandhaaf kan word.

 • Die seuns/dogters kleedkamers sal voortdurend ontsmet word.

 • Leerlinge sal hulle hande ontsmet voordat hulle toilette mag betree.

 • Slegs 12 dogters en 9 seuns sal per keer toegelaat word om die toilet te betree.

 • Wanneer hulle die toilette verlaat, sal hul hande weer ontsmet word.

 • Toilette sal ontsmet word terwyl die volgende groep die alternatiewe toilette gebruik.

 • Papierhanddoeke en seep sal in die toilet beskikbaar wees.

 • Tydens pouse sal die werkers elke klas (handvatsels, reëlings, bankies se oppervlaktes, ens.) wat gebruik is, deeglik ontsmet.

 • Na pouse sal leerlinge volgens die rooster na hulle klasse terugkeer.

 

ANDER REËLINGS

 • Leerlinge wat sake wil doen by die administratiewe kantore (finansies) moet die venster by Tannie Annette Scholtz se kantoor gebruik.

 • In die voorportaal word slegs 3 persone op ‘n keer toegelaat en deeglike sanitasie (hande was), en 1,5 meter afstand sal gehandhaaf word.

 • Geen ouers of besoekers word volgens Departementele regulasies op die skoolgronde toegelaat nie.

 • Indien u die skool móét besoek, moet u asseblief via e-pos of telefonies ‘n afspraak maak.

 • Enige persoon of leerder wat nie by die reëls hou nie en ander leerlinge/personeel in gevaar stel, sal van terrain verwyder nie.

 

ALLE moontlike reëlings is getref vir die veilige terugkeer van ons kinders, help ons asseblief dat sake glad kan verloop.

 

Jansengroete.

L. F. DE BEER

HOOF